Τρίτη, 22 Μαΐου 2012

Αναβλήθηκε η δίκη Ψωμιάδη για την Κορώνεια

Από το alterthess

Για τις 8.11.2012 αναβλήθηκε η δίκη του Π. Ψωμιάδη, που αφορούσε τη μείωση των προστίμων όσων ρυπαίνουν τη λίμνη Κορώνεια. Το κατηγορητήριο βασίστηκε στο Πόρισμα που κατέληξαν οι Επιθεωρητές Ελεγκτές Δημόσιας Διοίκησης τον Μάιο του 2010. Το πόρισμα αποδίδει ευθύνες με ποινικό και πειθαρχικό περιεχόμενο για τη διοίκηση Ψωμιάδη και για υπαλλήλους που χειρίστηκαν την υπόθεση. Στο κατηγορητήριο συγκεκριμένα αναφέρεται ότι: Οι αρμόδιες υπηρεσίες (Διεύθυνση περιβάλλοντος –Δ/νση Ανάπτυξης –Δ/νση Υγείας) μέχρι να ξεκινήσει ο έλεγχος από τους Επιθεωρητές περιβάλλοντος, το 2008, εκτέλεσαν πλημμελώς τα καθήκοντα τους, μη προβαίνοντας σε εκτεταμένους ελέγχους και μη επιβάλλοντας τα αντίστοιχα προβλεπόμενα διοικητικά μέτρα (πρόστιμα κτλ.). Ειδικά η Δ/νση περιβάλλοντος για το χρονικό διάστημα 2004-2008 δεν επέβαλε κανένα πρόστιμο για περιβαλλοντικές παραβάσεις. Όλες οι ενέργειες για την τήρηση της νομοθεσίας ξεκίνησαν μετά από την έναρξη του ελέγχου των Επιθεωρητών (2008). Ειδικά ο Π. Ψωμιάδης κατηγορείται ότι:...
Δεν συγκρότησε τα προβλεπόμενα από τον Ν. 1650/86 Κλιμάκια Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΚΕΠΠΕ), τα οποία θα έπρεπε να ελέγχουν την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων των επιχειρήσεων και να εισηγούνται τις κυρώσεις. Ο επανέλεγχος των ορίων εκπομπής των βιομηχανιών που διαθέτουν τα απόβλητα τους στη λίμνη Κορώνεια ξεκίνησε μόλις στις 30-4-08 ενώ σύμφωνα το Ειδικό Πρόγραμμα μείωσης της ρύπανσης της λίμνης από επικίνδυνες ουσίες άρχισε με καθυστέρηση 18 μηνών. Καθυστέρησε 14 έως 16 μήνες, την επιβολή των προστίμων, τα οποία εισηγήθηκαν οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος μετά τη διενέργεια των ελέγχων τους στις επιχειρήσεις της περιοχής. Προέβη αυθαίρετα χωρίς καμιά ειδική αιτιολόγηση και παρά την ύπαρξη διαφορετικής άποψης των εισηγούμενων οργάνων, σε μείωση του ύψους των προστίμων κατά 24.660 Ευρώ. Η μείωση αυτή είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση των εσόδων της Νομαρχίας ή δυνητικά των ΟΤΑ Α’ βαθμού που βρίσκονται στην περιοχή της λίμνης Κορώνειας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου